Etkinliklerimiz

Gelişimsel ve psikolojik değerlendirme

Bu kapsamda çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri izlenerek, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Gelişim durumlarını değerlendirmeye yönelik testler uygulanır.Çocuklarımızın; sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılır.

Ayrıca anne-baba-çocuk etkileşimini arttırmak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek amaçlı velilerimize yönelik seminerler düzenlenir. Böylece velilerimiz anne-baba olma ve çocuk yetiştirme konusundaki yeni yaklaşımlardan haberdar edilmiş olur.

Yabancı Dil Eğitimi

Programımızda MEB Okul Öncesi Eğitimi temel alınmış bunun yanında İngilizce etkinliklere de yer verilmiştir. Çocukların dil gelişimi henüz tamamlanmadığından yoğun yabancı dil ağırlıklı program 48 ay ve sonrası için uygulanmaktadır.

Küçük çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Çünkü çocuklar, özel bir durumları söz konusu değilse,  konuşulanları duyma, tekrarlama/taklit etme ve kuralları kendi kendilerine algılama yeteneğine sahiptirler.

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocukların bireysel gelişimlerine göre bu durum farklılık göstermekle birlikte 48 ayını doldurmuş her çocuğun anadilini etkin bir biçimde kullanmaya başlamış olması beklenmektedir. Uzman görüşleri de çocukların 4 yaşına kadar ana dilini gayet rahat konuştuğunu, bu yaştan sonra da yeni bir yabancı dil öğrenebilecek bir beyin yapısı oluştuğunu doğrular.

Sanatsal Aktiviteler

Sanatsal Aktiviteler çocukların ince motor becerilerini geliştiren yapıştırma, boyama, baskı ve geri dönüşüm materyalleri kullanılarak yapılan çalışmalardan  oluşur. Bu aktiviteler çocukların görsel algı ve dikkat becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sportif Aktiviteler

Büyük kas guruplarını geliştirmeye yönelik Hareket ve Koordinasyon Eğitimi verilmektedir.